Proje Yönetimi Ve Danışmanlık

Mimarlık, Mimarlık ve İç mimarlık hizmetlerinden bağımsız olarak eksiksiz hizmet veren bir “İnşaat Proje Yönetimi”ve “anahtar teslim müteahhitlik” firmasıdır. İnşaat programının başlangıcından sonuna kadar tüm tasarım, proje ve uygulama safhalarını içerisine alan “Mal Sahibinin Temsilcisi” sıfatı ile Proje Yönetim hizmetlerini sunar.
İnşaat proje yönetimi dahilinde yaptığımız hizmetlerimizi tarif etmek gerekirse şöyle sıralayabiliriz. Sözleşmelerde tarif edilen kalite standartlarından ödün vermeden aşağıda her birini tek tek açıklayacağımız konu başlıkları ile tasarım öncesinden başlayarak işin tesliminden sonraki anahtar teslimine kadar geçen etapların tamamını veya belli bir kısmının planlanmasının mal sahibi adına temsilci sıfatıyla yönetilmesini kapsamaktadır.
Her projenin patronluğu müşteridedir. Biz iş yükünü azalmak adına proje yönetiminize talibiz. Bir Proje Yöneticisi olarak bizler, proje boyunca sadece kilit öneme sahip kararları müşteriye bırakarak müşteri adına hareket eden geçici bir yönetici gibi hareket ederiz.
Mimarlık inşaat Programınızı “tek kaynaktan”yürütmek için inşaat Proje Yönetimi içerisinde sunduğumuz gibi, tasarımları ve projelendirme işlemlerinden bağımsız olarak işlerin sadece uygulama safhasını da yürütebilir. Portföyünde bu yönde de önemli iş bitirmeleri bulunmaktadır.
“Proje yönetimi hizmetlerinizi” ve “anahtar teslim müteahhitlik” işlerinizi görüşmek için firmamız ile temas kurunuz.
 
İnşaat Proje Yönetiminin Yararları
· İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri önceden görmenizi sağlar.
· Bütçe dışına taşmaların engellenmesi sağlanır.
· Projenin başından sonuna kadar maliyetleri denetler ve bütçeden tasarruf bile sağlanabilir.
· Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzluklar ayrıştırılır.
· İnşaat sektöründeki türlü yolsuzluklardan sizi korur.
· İleriye yönelik oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçilir.
· Tarif edilen ve benimsenen kaliteyi sağlar.
· Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlar.
· Tüm resmi işlemlerde sürat ve ekonomi sağlanır.
· Hangi etapta ne gibi dökümantasyona ihtiyaç olabileceğini önceden ön görerek daha sağlıklı proje dokümantasyonunu temin eder.
· Tutarlı ve profesyonel bir kadro ile çalışma rahatlığı sağlar.
· Proje süresince nakit akışınızı planlamanızı sağlar.
· Her üründeki en üst kalite ürün ve hizmetin alımını,zamanında ve bütçeye uygun olarak temin eden bilgili ve piyasanın içinden bir takım sağlar.
· İş tesliminden sonraki süreçte her kalem işte sıfır eksikle iş teslim almanızı sağlar.
· Riski minimize eder.
· İnşaat Proje Yönetim Süreçleri
· Master Plan
· Tasarım
· Bütçe
· İhale
· Satın Alma
· İnşaat
· İnşaat Sonrası
 
Master planlama
Ön Tasarım Proje Analizi: Tasarım öncesinden başlayarak bir inşaat projesinin fizibilite çalışmasını da kapsayacak şekilde yatırımcıya projenin inşaai kalemleri ile ilgili karar vermekte etken olabilecek zaman, Bütçe, nakit akışı ihtiyacı, risk faktörleri, resmi kurumlarla olan ilişkiler hakkında detaylı planlama çalışmalarını kapsamaktadır.
Tasarım
Tasarım odaklı proje ve planlama hizmetleri sağlar. Tasarım safhasındaki hizmetlerimizin ayrıntıları hakkında bilgi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz
Bütçe ve Nakit ihtiyacı Çalışması
Tasarımı tamamlanmakta olan projemizin iş sonunda herhangi bir unsuru hakkında bilinen azami düzeyde ayrıntıyı yansıtır ve yapımızın her iş kaleminin ne kadar bir maliyetle tamamlanabileceği, projenin bütününün toplam maliyeti ve bu maliyeti karşılamak üzere inşaat süresi boyunca hangi ara temrinlerde ne kadar bir nakit ihtiyacının olacağının bilinmesinin yatırımcılar açısından ne kadar gerekli ve önemli olduğunun bilinciyle hareket ederiz. 
Bütçe modellemesi yapılırken, firmamızın birim fiyat bankasından,ve eski projelerden alınan bilgiler, veri tabanları ve projeye ait özel bilgiler bir araya getirilir. Bu keşif ve nakit akım tabloları iş sonuna kadar yapılacak raporlamaların ilk başlangıcı olma özelliklerini iş sonuna kadar sürdüreceklerdir.
Bu çalışmalar bir toplantı ile müşteriye sunulur ve karşılıklı yorumlar neticesinde optimum bütçeye ulaşılarak projenin finansal modellemesi de belirlenmiş olur.
İhale 
· İhale iş kalemleri tasnifi belirlenir.
· Birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameler hazırlanır.
· Fiyat vermeye uygun tedarikçi listeleri oluşturulur.
· Fiyat verecek olanların listesi ve müteahhitlerin ön nitelikleri çıkartılır.
· Ön – Fiyat verme konuşmaları konferans(ları) yapılır.
· Teklifler toplanır ve tüm kıstaslarla birlikte mukayese edilir.
· Sözleşme öncesi mukayese farklılıkları düzelttirilir.
· Sözleşmeler hazırlanıp , imzalatılır.
Satın Alma
Firmamız merkez ofisinde satınalmayı bir sistem haline getirmiştir. Bu sistem sayesinde inşaat uygulama iş programına parelel olarak ve tedarik süreleri göz önüne alınarak bir satınalma iş programı hazırlanmaktadır. Her iş kalemine yönelik son nihai karar toplantıları düzenlenmektedir. 
Firmamız yurt içinden veya yurt dışından her türlü malzeme veya hizmetin satın almasını müşterisi adına organize eder.
 
İnşaat safhası
Şantiye Yönetimi
· İş programı üzerindeki kritik terminleri belirlemek ve günlük, haftalık, aylık esaslarda takip etmek
· Taşeronların ödeme koşullarına göre haftalık ödeme tabloları hazırlamak
· Taşeronlar ile yapılan yazışma / iletişimi sağlamak.
· Sipariş sürecini / fiyatlamayı değiştirmek
· Resmi daireler ile olan tüm iletişim ve yazışmalarda mal sahibine yardımcı olmak
· Haftalık gelişme raporları hazırlamak. Fotoğraf destekli.
· İnşaat sürecini gözden geçirmek ve gelişmeyi engelleyen sorunları çözmek için taşeronlarla günlük toplantılar yapmak
· Sahada şantiye yönetim teşkilatımız ile full time bulunmak
· Taşeronların inşaat ile ilgili tüm sorunlarını bilgi amaçlı yanıtlamak ve tasarım ile ilgili tüm soruların tasarımcılar tarafından süratle yanıtlandığından emin olmak.
· Şantiye ve imalat denetimleri
· Şantiye güvenliğini sağlamak
· Her iş kaleminde iş programına uygunluğu takip etmek. Uygun olmayan ekiplerin iş programına uygunluğunu sağlamak.
· Projenin bütçe ve iş ilerleme durumunu gösteren yazılı haftalık yönetim raporları hazırlamak
· Projenin bitirilmesini sağlayıp sonlandırmak
İnşaat Sonrası
· “As-Built” planları yapmak veya yaptırmak
· Proje Kapanış Faaliyetlerini takip etmek ve yönetmek.
· Taşeronların nihai ödeme başvurusunu gözden geçirmek
 
Proje Hizmetlerimiz
İnşaat için Proje ve Mühendislik Hizmetleri
KONUT/ OTEL / RESIDENCE STATİK PROJELERİ
Villa, apartman, konut siteleri, residence, otel, tatil köyleri projeleri
TİCARİ YAPI STATİK PROJELERİ
AVM, is merkezleri, plaza, spor tesisleri ,hastaneler ve sağlık yapıları, otopark, eğitim binaları projeleri
SANAYİİ TESİSLERİ STATİK PROJELERİ
Fabrika, endüstriyel tesisler, antrepo, hangar, depolama, makine temelleri projeleri
DİĞER STATİK PROJELERİ
İstinad duvarı, havuz betonarme ve köprü projeleri
ALT YAPI PROJELERİ
İçmesuyu boru hatlari, atık su, şebeke ve ana boru hatları, yağmur suyu boru hatları, drenaj, havaalanı tesisleri altyapı, pist, apron ve taksiroadlara ait altyapı, elektronik tesislere ait altyapı, boru hatları, sulama Kanalları, tatil köyleri, oteller ve toplu konutlara ait; altyapı projeleri,yol projeleri